ART WORKS

„Prawdziwy sens obrazu polega na odzwierciedlaniu czegoś, co jest nieobecne, co zatem może istnieć wyłącznie w obrazie. Obraz wydobywa na jaw to co w obrazie nie istnieje, ale co może się zjawiać tylko w obrazie”. (Hans Belting)

What a pleasure to be part of the TOP 30 finalists selected by BigAwards Barcelona! My painting will be presented in the CAGE Gallery in Barcelona from September 26 and during the SWAB Barcelona Art Fair!

Art Inauguration – BIG Awards finalists. „Join us for the inauguration of the thirty selected international artists of The Barcelona International Gallery Awards. These thirty artists were chosen among a selection of more than five hundred applications and their works will be exhibited at CAGE Gallery. During the inauguration, we will also be selecting the top three artworks. With this initiative, it is our aim to support upcoming international artists and promote their artwork. Come and discover some fantastic artwork created by talented artists from around the world!” CAGE Contemporary Art Gallery Barcelona.


• TYPO SERIES

Project TYPO – WORDS CREATE WORLDS

I have been interested in typography for a long time. In my art, I use letters and words to express my thoughts and feelings, and give shape to my observations. I see it as more than just a reflection of my internal self, but also as a rumination on modern ways of communicating that is so often simple and flat. I look at the world through symbols and letters to balance out the omnipresent vision.
The type of people we become flows largely out of the things we were told. The words implanted in our subconscious impact our entire lives, our self-perception, personality, sense of morality, and how the world affects us. Words make up a code that is set in a stone of our psyche, shaping our lives as we go about them. The things that others say make us feel a certain way and shape who we are and who we wish to become. The illusion that our thoughts and desires are can only be discovered once we realize how words impact us.
The trinity of thoughts, emotions, and behaviour is complemented by the fourth element: a word, for it was made in the beginning. All thoughts – realized or still suppressed – materialize by being given a shape of a word or a phrase. Only then can they be understood, palpable, and subject to interpretation. In an abstract way, I view the space around me as a container of letters and words, together forming forms of various shapes and sizes. Phrases fill the space, turning into thoughts, and thoughts into action.

Projekt TYPO – SŁOWA TWORZĄ ŚWIATY

Od dawna jestem zafascynowana typografią, w moich pracach za pomocą liter i słów wyrażam myśli, uczucia, własne obserwacje, nie jest to jednak tylko i wyłącznie odwzorowanie mojej wewnętrznej przestrzeni lecz także refleksja na temat współczesnej komunikacji w ogóle, często uproszczonej, płaskiej. Jest to spojrzenie na świat poprzez litery i znaki, pewna przeciwwaga dla wszechobecnego obrazu.
Trójkąt: myśli – emocje – działanie wzbogacam o czwarty element – słowo. Na początku było słowo. Treści świadome, bądź te tkwiące w podświadomości nabierają kształtów za pomocą liter – słów – zdań. Dopiero one są namacalne, zrozumiałe dla innych i podlegające dalszym interpretacjom. Podchodząc do tematu bardziej abstrakcyjnie widzę przestrzeń dookoła mnie jako twór wypełniony literami, słowami, które przybierają najróżniejsze formy, kształty, rozmiary. Słowa wirują w przestrzeni, układają się w myśli, zdania a w końcu w działania.
To jakimi ludźmi jesteśmy wynika w dużej mierze z tego, co do nas mówiono, jakie słowa zapisano nam w podświadomości, słowa, które wpłynęły na nasze całe życie, na nasze poczucie własnej wartości, osobowość, moralność, to jak widzimy siebie i innych, jak odbieramy otaczający nas świat. Swoisty kod w postaci słów wyrył się w kamiennych tablicach naszej podświadomości i determinuje nasze życie. Na proces kształtowania nas samych ciągle mają wpływ słowa wypowiadane przez innych, to jak się czujemy, jacy jesteśmy, jacy chcemy być.
Dopiero głębokie i prawdziwe uświadomienie sobie tego jak intencje, myśli, słowa i ich energia wpływają na nas możemy odkryć:
– iluzję, iluzję własnych i cudzych myśli i pragnień. Iluzję samego procesu, że to tylko myśli i nie jesteśmy nimi ani one nie są nami. Spojrzenie na samoistne „gadanie” jako coś spoza nas. Jakaś niematerialna niby zupełnie iluzoryczna cząstka nas samych i nie muszą one mieć jakiegokolwiek wpływu na nas, ponieważ są to tylko myśli/słowa jako wytwór/reakcja a nie realne odczuwanie ja/mnie/siebie,
– a z drugiej strony jednak prawda jako taka, jaką tworzą poprzez swój wpływ na nas dosłownie kreując czy zmieniając nasze wewnętrzne i zewnętrzne światy.

Correspondances. 2019/2020, canvas, 70 x 60 cm, own technique, mixed media
Without Π (Pi), canvas, 40 x 40 cm, acrylic, 2019
BAD MEMORIES ERASER, 2019, mixed media, own technique, canvas, 150 x 100 cm
Digital Exhibits – ART BASEL ART WEEK MIAMI, The ARTBOX.PROJECT Miami 2.0, Wynwood Art Gallery, Miami, USA

• PLANET RECYCLED ART SERIES

Recycled Art – net free, anti glitter

It’s an genuine artistic project including the idea of Recycled Art and the eco-ethical issues. The project is set on reusing so called carrier bags, plastic bags used in households and those used for storing food (apples, potatos and garlic etc.) and many more plastic materials and cables.
Those plastics after being thrown out or thrown into the water reservoirs become a lethal danger to all of nature – land and sea creatures: fish, tortoise, sea birds , whales, dolphins …  700 species are exposed to plastic as well as webs, wires and so on. Those creatures find themselves mistaking the artificial elements with what they assume is food dying due to digestion disorders or suffocation.
Plastic and microplastics which can be found in the forms of microgranules in cosmetics or the omnipresent glitter is being eaten by fish and other sea animals finding it’s way into the food chain and onto our plates. The plastic pollution is posing a catastrophical threat to every living creature on Earth.
– Plastic waste should never find a way into the environment . It is a precious secondary raw material – said by Maurits van Tol, vice president of Borelis during the IdentiPlast’s ‘ Plastic waste in closed circuit economy’ conference in Vienna.

Projekt „Bez sieci” porusza temat ochrony środowiska, konkretnie kwestii popularnych opakowań z drobnej siateczki, które w dużych ilościach znajdują się w morzach i oceanach powodując okaleczenia i śmierć zaplątanych w nie zwierząt. Temat siateczek traktuję jako drobny wycinek dużo większego problemu z jakim przychodzi mierzyć się ludzkości, ogromnych ilości śmieci produkowanych przez człowieka i materiałów, które nie ulegają biodegradacji. Każdy z nas może poprawić tą sytuację, na początek wystarczą drobne zmiany na poziomie jednostkowym. Siateczki wykorzystuję jako medium artystyczne, są doskonałym tworzywem na uświadomienie poprzez sztukę.
Oryginalny projekt artystyczny zawierający ideę Recycled Art i zagadnienia ekologiczno-etyczne. Zakłada wtórne użycie przeze mnie tak zwanych worków, siatek, torebek używanych do pakowania artykułów gospodarstwa domowego, takich jak jabłka, ziemniaki, czosnek, a także innych elementów plastikowych lub kabli. Po wyrzuceniu lub wrzuceniu do wody stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego: zwierzęta lądowe i morskie: ryby, żółwie, ptaki morskie, wieloryby, delfiny… 700 gatunków zwierząt jest narażonych na obecność plastiku i między innymi, także sieci, siatki, druty. Zwierzęta mylą wyżej wymienione odpady z żywnością umierającąc z powodu zaburzeń trawienia lub uduszenia.
Plastik i mikroplastiki obecne jako m.in. mikrogranulki w kosmetykach bądź wszechobecny brokat zjadane są przez ryby i inne zwierzęta morskie, a stamtąd trafiają do łańcucha pokarmowego… czasami na nasze talerze. Zanieczyszczenie plastikiem jest katastrofą, która zagraża zdrowiu i życiu wszystkich mieszkańców naszej planety
– Odpady z tworzyw w ogóle nie powinny trafiać do środowiska. Stanowią one cenny surowiec wtórny – powiedział Maurits van Tol, wiceprezes firmy Borealis podczas konferencji w Wiedniu IdentiPlast „Odpady tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym”.


• INKGRAPHIC SERIES

INACCESSIBLE – „Decline”, 2016, canvas, own technique, 100 x 80 cm

• LINEA SERIES

INACCESSIBLE – „Fiesta”, 2017, canvas, own technique, 100 x 80 cm – MALTA FESTIVAL 27th Edition, Poznań, Poland

• OLDER CARDBOARD