POSTER INVOLVED

MOŻESZ ZABRONIĆ MI MÓWIĆ ALE NIE MOŻESZ ZABRONIĆ MI MYŚLEĆ

Trzeci projekt artystyczny dotyka tematu przemocy, uzależnienia od innych, niemożności wyrwania się z zaklętego kręgu strachu, ponownie na pierwszym planie pojawia się słowo, które tym razem paraliżuje i nie pozwala na wykonanie nawet najmniejszego ruchu, knebluje usta… jednak nie eliminuje myślenia, zawsze jest szansa na przełamanie i zmianę.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć
16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć
16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć
Zrozumieć autyzm
Nie kocham mojego nieobecnego ojca. Porzucasz. Musisz być świadomy.