TYPO

Project TYPO – WORDS CREATE WORLDS

I have been interested in typography for a long time. In my art, I use letters and words to express my thoughts and feelings, and give shape to my observations. I see it as more than just a reflection of my internal self, but also as a rumination on modern ways of communicating that is so often simple and flat. I look at the world through symbols and letters to balance out the omnipresent vision.

The type of people we become flows largely out of the things we were told. The words implanted in our subconscious impact our entire lives, our self-perception, personality, sense of morality, and how the world affects us. Words make up a code that is set in a stone of our psyche, shaping our lives as we go about them. The things that others say make us feel a certain way and shape who we are and who we wish to become. The illusion that our thoughts and desires are can only be discovered once we realize how words impact us.

The trinity of thoughts, emotions, and behaviour is complemented by the fourth element: a word, for it was made in the beginning. All thoughts – realized or still suppressed – materialize by being given a shape of a word or a phrase. Only then can they be understood, palpable, and subject to interpretation. In an abstract way, I view the space around me as a container of letters and words, together forming forms of various shapes and sizes. Phrases fill the space, turning into thoughts, and thoughts into action.

Projekt TYPO – SŁOWA TWORZĄ ŚWIATY

Od dawna jestem zafascynowana typografią, w moich pracach za pomocą liter i słów wyrażam myśli, uczucia, własne obserwacje, nie jest to jednak tylko i wyłącznie odwzorowanie mojej wewnętrznej przestrzeni lecz także refleksja na temat współczesnej komunikacji w ogóle, często uproszczonej, płaskiej. Jest to spojrzenie na świat poprzez litery i znaki, pewna przeciwwaga dla wszechobecnego obrazu.

Trójkąt: myśli – emocje – działanie wzbogacam o czwarty element – słowo. Na początku było słowo. Treści świadome, bądź te tkwiące w podświadomości nabierają kształtów za pomocą liter – słów – zdań. Dopiero one są namacalne, zrozumiałe dla innych i podlegające dalszym interpretacjom. Podchodząc do tematu bardziej abstrakcyjnie widzę przestrzeń dookoła mnie jako twór wypełniony literami, słowami, które przybierają najróżniejsze formy, kształty, rozmiary. Słowa wirują w przestrzeni, układają się w myśli, zdania a w końcu w działania.

To jakimi ludźmi jesteśmy wynika w dużej mierze z tego, co do nas mówiono, jakie słowa zapisano nam w podświadomości, słowa, które wpłynęły na nasze całe życie, na nasze poczucie własnej wartości, osobowość, moralność, to jak widzimy siebie i innych, jak odbieramy otaczający nas świat. Swoisty kod w postaci słów wyrył się w kamiennych tablicach naszej podświadomości i determinuje nasze życie. Na proces kształtowania nas samych ciągle mają wpływ słowa wypowiadane przez innych, to jak się czujemy, jacy jesteśmy, jacy chcemy być.

Dopiero głębokie i prawdziwe uświadomienie sobie tego jak intencje, myśli, słowa i ich energia wpływają na nas możemy odkryć:

– iluzję, iluzję własnych i cudzych myśli i pragnień. Iluzję samego procesu, że to tylko myśli i nie jesteśmy nimi ani one nie są nami. Spojrzenie na samoistne „gadanie” jako coś spoza nas. Jakaś niematerialna niby zupełnie iluzoryczna cząstka nas samych i nie muszą one mieć jakiegokolwiek wpływu na nas, ponieważ są to tylko myśli/słowa jako wytwór/reakcja a nie realne odczuwanie ja/mnie/siebie,

– a z drugiej strony jednak prawda jako taka, jaką tworzą poprzez swój wpływ na nas dosłownie kreując czy zmieniając nasze wewnętrzne i zewnętrzne światy .

BAD MEMORIES ERASER, 2019, mixed media, own technique, canvas, 150 x 100 cm
IDUA, collage, cotton, board